Ur. w Jagielnicy (pow. czortkowski), służył w austriackim pułku. Dyplom uzyskał w 1928 na uniwersytecie we Lwowie. W 1934 przybył z Jarocina i tego roku został lekarzem powiat. w Zamościu, pracując na tym stanowisku z krótką przerwą (w 1944 tę funkcję w Tomaszowie) do 1950. Przed wojną też lekarzem szkolnym i Kasy Chorych. Kierował też poradnią przeciwgruźliczą, w 1939 wygłaszał w Zamościu i powiecie odczyty na temat gruźlicy i jej zwalczania.. W 1939 był szefem sanitarnej obrony p/lot. (ośrodek zdrowia przy parku). Od początku w konspiracji, jako szef sanitarny obwodu ZWZ AK, organizatorem podziemnej służby zdrowia. Był więziony na Rotundzie. Leczył partyzantów pol. i radzieckich. Pomagał Żydom (m.in. ukrywał dr Epsteina z Pragi). Występował do władz niemieckich w sprawie poprawy warunków w szpitalu żydowskim, zaszczepił nielegalnie jego kilkudziesięciu pracowników szwajcarską szczepionką przeciwtyfusową. Przekonał Niemców o potrzebie ukończenia budowy oddziału zakaźnego w szpitalu, nosił ps. "Szpital".
Po wojnie nie ujawnił się, udzielał pomocy medycznej żołnierzom podziemia, więziony (1950-52, rehabilitowany). Pracował poza Zamościem (m.in. w Połczynie), 1 IV 1956 wrócił, od 1957 w przychodni kolejowej, kierował także zakładem rentgenowskim. Posiadał II st. specjalizacji ftyzjatrii i reumatologii. Był przewodniczącym Powiat. Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego (l. 60-te) i długoletnim działaczem ZP TTT (czł. zarządu). Działał w ZBoWiD. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (S). Syn Juliusz (osobne hasło) profesorem biochemii.


 * Z. Klukowski o Tyczkowskim (1945) - bardzo nieprzychylnie nastawiony do mnie.