Ur. w Zamościu, absolwent zamojskiego LO (1965), ukończył chemię na UMCS, pracownik naukowy WSR (doktorat, nagroda ministra). Otrzymał stypendium w USA, gdzie po 1981 pozostał na stałe. Biochemik, mikrobiolog, specjalistą z zakresu inżynierii genetycznej, autor wielu patentów z zakresu biochemii i przemysłu  paszowego. Profesor amerykańskiego uniwersytetu w Północnej Karolinie. Zm. w Reno st. Nevada. Spoczął na cmentarzu w Lublinie.