Używał zlatynizowanej formy nazwiska Trądkovius. Od 1606 wykładał m.in. gramatykę, ostatnio retorykę, także politykę Arystotelesa. Przygotował (poprawił i dodał niektóre objaśnienia) II wyd. Gramatyki Ursinusa. W wierszach naśladował Horacego. Zapisał na biednych studentów Akademii 500 zł oraz księgozbiór do biblioteki akademickiej. Pochowany został pod Kolegiatą.