W 1918 na liście wyborców byli: Pest Mordko, Zilber Lejba, Szwarc Wolf, Szlak Abram, A. Miedent. Świadczyli popularną w przeszłości usługę przenoszenia ciężkich bagaży i przedmiotów. W Zamościu posiadali od 1929 organizację - oddział Związku Zawodowego Transportowców RP. Skupiał oprócz tragarzy jednego ...wodziarza, wyłącznie Żydów. W opinii policji wielu z nich podejrzanych było o złodziejstwo i paserstwo, a przewodniczący miał być zawodowym złodziejem. W 1937 wybrano nowy zarząd z Lajnwandem Gecelem na czele (wiceprzewodniczącym i sekretarzem też tragarze i Źydzi). Po 3 miesiącach wszystkich prewencyjnie zatrzymano, po czym 11 zwolniono. W 1939 władze rozwiązały oddział. Do oddziału nie chcieli należeć tragarze z Nowej Osady.