18 VII 1916 kolej w Zamościu otwarto dla prywatnego ruchu pakunkowego i towarowego w całych wagonach. Powstała też dwukilometrowa linia dowozowa do ładowni "Nowa Osada" (bocznica przy ul. Orlicz-Dreszera, użytkowana do poł. l. 90.).
W 1923 na zamojskiej stacji rozładowano 4605 wagonów, załadowano 4109 (razem średnio 23,5 wagonu na dobę). W księgach nadania i przywozu odnotowano ponad 24 tys. pozycji - łącznie na 83.956 ton towarów oraz 2373 sztuk bydła i 6731 szt. trzody. W tej masie aż 10 tys. t. stanowiły transporty wojskowe (gł. prowiant i pasza). Kilka przedsiębiorstw wybudowało w rejonie ul. Okopowej i Krysińskiego własne bocznice. Przebieg linii kolejowej przesądził o późniejszej lokalizacji dzielnic przemysłowo-składowych.
W VIII 1943 przez stację przejechało 46 pociągów z wojskiem i 54 ze sprzętem. W 1966 przeładowywano średnio 101 wagonów na dobę, w 1973 - 148 , 1980 - 58, 1990 - 28,5. W 1966 rocznie załadowano 153,5 tys. t, wyładowano 496 tys. t (37 tys. wagonów), w 1990  przeładowywano ok. 0,2 mln t towarów. W poł. l. 70.  prawie 70% rozładunków dotyczyło zboża i pochodnych, z pozostałych głównie opał, następnie meble i art. spożywcze.


  * 1923. PRZYWÓZ (t.) 12.030 węgiel, 11.707 materiały budowlane, 3.477 drewno opałowe, 1586  żelazo i wyroby żelazne, 1581 zboże w ziarnie, 1571 pasza, 1482 sól, 1437 towary kolonialne, 888 maszyny i narzędzia rolnicze, , 716 nafta, benzyna, ropa, 590 szkło, porcelana, fajans, wyroby kamionkowe i gliniane, 443 manufaktura, 287 nawozy sztuczne, 287 cukier, 264 sprzęty domowe i meble, 178 art. wódczane i winne oraz 271 różne,  119 szt. bydła. Ponadto wojskowe różne 6531 t. Razem 45.853.468 kg
WYWÓZ (t.) 9492 zboża w ziarnie, 9208 materiały budowlane, 6170 buraki cukrowe, 2453 mąki i kasze, 1293 żelazo i wyroby żelazne, 856 produkty okopowe, 814 pasza, 520 drewno opałowe, 419 meble i sprzęty domowe, 258 maszyny i narzędzia rolnicze, 248 jaja, 190 art. wódczane i winne, 185 węgiel, 185 prod. strączkowe, 176 szkło, porcelana..., 106 cukier, 110 oleje oraz 443 różne, 2254 szt. bydła i 6731 świń. Ponadto wojskowe różne 3471 t. Razem 38.102.809 kg.
 * 14 bocznic w dzielnicy przemysłowej obsługiwało na dobę
wagonów średnio w 1980 - 58, 1990 - 28,5, a z tego na rampie przy ul. Orlicz-Dreszera odpowiednio 7,9 i 2,6. Z 14 połowa pełniła swoją rolę okazjonalnie - łącznie w ciągu tygodnia ok. 15 wagonów.