Ur. w Siedliszczach (pow. chełmski), od 1954 związany z zamojskim Zakładem Energetycznym, później pracując przez parę lat w Lublinie (wtedy ukończył WSInż.) i Chełmie. W energetyce przepracował 36 lat. Przeszedł wszystkie zawodowe  szczeble  w  Zakładzie  Energetycznym, przez 17 lat będąc jego dyrektorem (do 1991). Działał w zamojskim Stow. Elektryków Polskich (przewodniczący sekcji naukowo-technicznej), współpracował z z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej. Był współzałożycielem i prezesem Automobilklubu Zamojskiego (1976-91 i od 1993, w międzyczasie prezesem honorowym). Jako amator jeździł w lubelskim zespole motocyklowym turystycznego mistrza Polski. Ma w dorobku 8 wynalazków (4 świadectwa patentowe), ostatnim jest wytwarzanie prądu z biomasy. Uhonorowany Złotym Laurem Innowacyjności (2017).