Powołany przez Miejską Komisję Oświaty Pozaszkolnej, czynny 18 XII - 30 IV 1939, prelegentami byli przedstawiciele miejscowej inteligencji, a słuchaczami (od 58 do 258) przeważnie pracownicy fizyczni. Tytuły niektórych prelekcji: Ideologia Piłsudskiego, Budowa Wszechświata, Kto będzie papieżem, Choroby nowotworowe, Tragedia Czechosłowacji, Napad lotniczy, Życie roślin, Legiony Dąbrowskiego itp.