Powstała w 1997, jej prezesem został Jerzy Nizioł (Społdz. Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego), następnie przez trzy kadencje Tadeusz Ignatowicz (Sanwil Polska sp. z o.o.), później Jan Świć (Progress Chem) i od 2014 Jacek Socha (Executive Networks z ...Warszawy), w 2017 wybrany na kolejną kadencję.  W 2000 - 32 czł., 2001 - 40 czł., 2013 - 52 (ich firmy zatrudniają ok, 7 tys. osób).


 * Zarząd wybrany w 2014 - wiceprezes Roman Trześniowski (Dalkia Zamość sp. z o.o.), skarbnik  Małgorzata Podolak  (przedstawiciel f-my "Żagiel", czł. Andrzej Kudyba (PW "Stolarz") i Tadeusz Rozmus (PW "Budmat"). Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Jerzy Nizioł (SM im. Łukasińskiego),  oraz Tadeusz Ignatowicz (Sanwil Polska sp. z o.o.) i Jan Świst (Chłodnia Mors sp. z o.o.). Zob. Gospodarcze organizacje