Kwartalnik biblijno-talmudyczny, w języku hebrajskim, określany też jako religijno-literacki, w tłumaczeniu Nasz Duch, pierwszy numer ukazał się w 1928, II-gi w 1929, następne nieregularnie (do 2 IV 1938, znanych 18 numerów), wydawcą, administratorem i redaktorem był Berko Firsztman (ul. Spadek 40), red. odpowiedzialnym Hersz Friedling (rabin z Biskupic). rozchodził się głównie wśród rabinów. Egzemplarz kosztował 1 zł, nakład 1 tys., drukowany w Lublinie i Warszawie.

 * W jednym z opracowań - Izrael Dawid Firsztman. Znany jest nr 16 z 1 II 1937.