W Zamościu znana od XVIII w., nazwisko przyjęła przy końcu wieku z cesarskiego nakazu (także jako Untrecht, Untracht). Pierwszym był Abusz, jego synami byli Jankiel (1790-1843) i Moszek (1800-1837). Syn Jankiela Icek Unterrecht (1818-1889) urodził się na Starym Mieście, przeniesiony do Nowego Miasta zamieszkał przy ul. Gminnej, z 8 synów przeżyło trzech. Najstarszy Pinchas z niezamężnymi dziećmi w czasie wojny przez Uzbekistan dotarł do Ameryki, najmłodszego Gedaliyi trójka dzieci wyemigrowała w 1905 do Ameryki, a trzech synów Chaima - zamojskich piekarzy - wyemigrowało w 1923 do USA (jeden miał piekarnię na Brooklynie). Po ich wyjeździe pozostał jeszcze jeden z piekarzy o tym nazwisku. Tradycję o piekarni Unterrechtów (z ul. Ogrodowej) utrwalił literacko P. Szewc w Zmierzchach i porankach (2000).