Ur. w Tucholi, ukończył gimnazjum, służył w lotnictwie. Od 1931 pracował w handlu na Pomorzu, w 1938-49 prowadził w Zamościu własny sklep materiałów żelaznych i budowlanych "Pomorski Skład Żelaza" (ul. Grodzka 2). W 1944-45 służył w WP (sierżant). Po zamknięciu sklepu pracował w BPP, Zakładach Mięsnych i ODIM. Administrował nieruchomością Lipczyńskich (mieszkał w ich kamienicy - ul. Pereca 4). Działacz Stowarzyszenia Kupców Polskich, CKS, SD, Ligi Lotniczej, "Caritasu".


* W "Słowie Zamojskim" z 1930 wymieniony Leon Urbanowski uczeń szkoły rzemieślniczej, który zajął VI m. w biegu dookoła twierdzy.