Maksymilian (1876-1935) ur. w Faliszowicach, agronom, przybył do Zamościa ze Lwowa w 1934, spoczywa na zamojskim cmentarzu ((D). Jadwiga  (1885 - ?) ur. w Żabnie, z d. Kowerska była prywatna nauczycielką, w czasie okupacji działała w gronie kobiet zajmujących się dobroczynnością.