Był w Zamościu 24 X 1920 jako premier (z M. Ratajem) - w Rynku witał liczne deputacje, podejmowany był przez Magistrat. Po raz drugi był tu 26 VI 1932 - przybył pociągiem o godz. 12.15, w kinie słuchało go 1200 osób z 5 powiatów, później uczestniczył w chłopskim wiecu na Plantach, swoje wystąpienie do 20 tys. chłopów zakończył słowami Bądźcie zdrowi! W 2013 wmurowano poświęconą mu tablicę (ul. Kolegiacka).