Ur. w Zamościu, ukończył I LO (1964) i UMCS. W 1987 habilitacja, w 1993 został profesorem. Był 2 kadencje prorektorem UMCS (1993-99), ob. prorektor WSP w Sandomierzu. Promotor 155 magistrów i autor ponad 70 publikacji (2002) zakresu historii państwa i prawa oraz m.in. monografii poświęconej sądownictwu i wybitnym prawnikom w Królestwie Polskim, współautor podręcznika do historii ustroju i prawa, wydał również padewską rozprawę doktorską Jana Zamoyskiego (1998).
Ojciec Leon (1914-2003) ur. w Suwałkach po wojnie był w Zamościu prokuratorem, od 1948 adwokatem, a na emeryturze prowadził biuro pisania podań, matka Danuta (1922-2004) nauczycielka historii w liceum i szkołach podstawowych, dziadek Mieczysław Witkowski (1889-1962) był długoletnim kierownikiem urzędu miar w Zamościu.