Ur. w Zamościu, ukończył Studium Nauczycielskie, następnie pedagogikę z biologią na UMCS, a także studia podyplomowe w Tarnowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Uczył w II LO i Technikum Rolniczym, gdzie był dyrektorem, wykładał w Studium Nauczycielskim (do 1991), łącznie w szkołach średnich przepracował 32 lata. W 1992-94 był dziennikarzem "Kroniki Zamojskiej", autor kilkudziesięciu artykułów, oraz wydawanych własnym sumptem m.in. wspomnień Pasje i boje (1995), książek słownikowo-biograficznych Na zamojskiej ziemi (1997) i Ludzie na mojej drodze (cz. I 2000, cz. II 2001), publikacji o epitafiach nagrobnych, biografii Grażyny Kierszniewskiej (3 wydania), Humoresek zamojskich (3 cz., 2003). Harcmistrz, odznaczony Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1990). Zaangażowany w organizację prac społecznych w kościele św. Katarzyny (l. 90.), inicjator ufundowania tablicy pamiątkowej ku czci ks. M. Michalskiego (1990).