Był jedną z najbarwniejszych postaci II RP, także poeta, lekarz, dziennikarz. Wielokrotnie gościł w Zamościu z odczytami (jeszcze jako pułkownik), m.in. Legendzie Piłsudskiego (1923, sala wypełniona po brzegi), o Witosie i o Polakach na Syberii (1924), o Ehrenburgu i Majakowskim (1928), o Ghandim (1932).