Ur. w Sokołowie Podl., studiował archeologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył również podyplomową Konserwację Zabytków. Od 1985 związany z Zamościem, pracował w Pracowniach Konserwacji Zabytków, w 1992-93 jako prezes oddziału, w 1993-95 Miejski Konserwator Zabytków, później jako archeolog w różnych firmach, a od 1997 w ramach działalności własnej. Od początku prowadzi na terenie miasta w ramach prac konserwatorskich badania i nadzory archeologiczne (m.in. zespół pałacowy, Akademia, klasztory staromiejskie, kościół św. Katarzyny, fortyfikacje), dokonując wielu interesujących odkryć. Największy specjalista problematyki archeologicznej Starego Miasta. Autor publikacji badawczych i sprawozdawczych, popularyzator.