Bratanica króla Stefana Batorego, córka Krzysztofa księcia Siedmiogrodu, ochrzczona jako Krystyna (imię zmieniła przed ślubem na prośbę przyszłego męża), wykształcona (jeździła też dobrze konno). W wieku 14 lat wyszła za 41-letniego Jana Zamoyskiego (ślub 12 VI 1583 na Wawelu), uczty i zabawy weselne trwały cały tydzień. Była jego trzecią żoną, urodziła przedwcześnie martwą Annę i zmarłą  2 tyg. po niej Zofię. Zmarła 14 III w Zamościu (pogrzeb w czerwcu) po połogu, na ospę, jako protestantka. Miała pojednać z Kościołem Katolickim, jednak przybyły ks. Krasowski odprawiony został przez niewiasty narodowości węgierskiej, zastając zaryglowane drzwi.
O jej wysokim poziomie umysłowym świadczy utrzymywana bogata korespondencja, zachowały się jej własnoręcznie pisane do męża po łacinie listy, poprawnie też pisała po polsku.


  * Zachował się rejestr jej rzeczy ze skarbca (klejnoty, bogate szaty) brane w drogę do Lublina, oraz spis jej skarbca, jaki po jej śmierci odesłał Zamoyski do Siedmiogrodu.
 * Uczą nas dzieje, że Stefan Batory, zjeżdżał do Zamościa, by trzymać do chrztu córkę, która się hetmanowi z synowicy króla Gryzeldy urodziła. (Za "Tygodnikiem Ilustrowanym" z 1878)