Pochodził z nowosądeckiego, ukończył wydz. budowlany Wyższej Szkoły Przemysłowej, a praktykował w Krakowie,  Lwowie i Warszawie. W czasie wojny był ułanem, znalazł się w obozie jenieckim na Węgrzech, skąd uciekł, walczył też ochotniczo w 1920. Był architektem powiat. w Tomaszowie, a od 1924 równocześnie architektem miejskim w Krasnymstawie i Zamościu, w którym zamieszkał. Wspólnie z B. Płacheckim prowadził Biuro Architektoniczno-Budowlane "Płachecki i Zaremba" (czynne już w 1921). Projektował w Zamościu m.in. zespół szkoły rolniczej o sporych walorach artystycznych, pracował też przy adaptacji "franciszkanina" na teatr, zaprojektował kamienicę Lipczyńskich przy ul. Pereca, domy dla urzędników i pracowników Tow. "Ziemianin", także budowle w Krasnymstawie (szkoła), Niewirkowie (gorzelnia), Wielogłowach (kościół), Kostomłotach (dwór). Działał w Zw. Legionistów. Miał jeden z wartościowszych w mieście księgozbiorów (ok. 1 tys. tomów), był czł. KMK. Zginął tragicznie.


 * Na wystawie architektów w Lublinie w 1923 eksponowano jego trzy projekty: dom dla biura "Płachecki - Zaremba  "pięterko", dom dla pracowników olejarni TA "Ziemianin" i dom dla urzędników także "Ziemianina".