Zatrudnienie wg branż w 1957 - przemysł i rzemiosło 2339, obrót towarowy 2000, rolnictwo i leśnictwo 1957, transport i łączność 1200, budownictwo 1000, oświata, kultura i sztuka 540, administracja 363, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 300. Razem 9699, w tym kobiet 3000.
Największe zakłady gospodarcze wg zatrudnienia w okresie 1945-1980

1945
  Elektrownia   134  Browar "Livonia"  26
  Zakład Przem. Drzewnego      60  Młyn ul. Piłsudskiego  24
  Klinkiernia    34  D. Woł. Lub.Centrala Maszyn  15
  Drukarnia    33  Spółdzielnia Mleczarska  14
  Cegielnia Panieńskie    32  Młyn ul. Listopadowa 45  13
1946
 Elektrownia     168 (38)   Klinkiernia      13 (1)
 PZPD     115 (5)   Młyn ul. Listopadowa 45     13 (1)
 Cegielnia "Zamościanka"     72 (2)   Przetwórnia owoców     11 (1)
Browar "Livonia"      29 (4)   Rozlewnia ul. Sienkiewicza     8 (1)
 Fabryka wódek     22 (3)   WWG Nowy Rynek     8 (1)
 Młyny ul. Lubelska 44     21 (3)   Wytwórnia wafli     8 (1)
 Kaflarnia  19 (2)   WWG ul. Mleczarska     7 (2)
 Fabryka Wolskiego     13 (3)    w nawiasie - w tym prac. umysłowi  /
1948
 Tuczarnia Drobiu         344  Szpital        42
 Zam. F-ka Przemysłu Drzewnego      288  Eksportowa Zbiornica Jaj  42
 Przetwórnia Owoc.-Warzywna  204  Drukarnia i Introligatornia  32
 Elektrownia  92  Warsztaty Inwal. S-ki Samochod.  32
 Stacja Wykupu Tytoniu  63  Przeds. Traktorów i Maszyn    Rol.   23
 Cegielnia "Panieńskie"  57  Lub. Wolyńska Centrala Maszyn   22
 Cegielnia "Zamościanka"  56  Zakład techniczny PZGS  22
 Klinkiernia Państwowa     55  Młyn PZZ ul. Piłsudskiego 24       18
 Spółdzielnia "Beton"     54  Kaflarnia Dziubów  16
 PZGS  43  "Społem" ZRP     16
1950
  Zakł. Przem. Drzewnego      242   Młyn d. Badziana  26
  Elektrownia 121   D. Woł.Lub.Centrala Maszyn  19
  Klinkiernia   75   Kaflarnia S. Dziuby  16
  Cegielnia Zamościanka  53   Zakład Wolskiego  16
  Browar "Livonia"   31   Spółdzielnia "Beton"  15
1954
 PKP             520   Centrala Jajczarsko-Drobiarska  120 
 Zam. Fabryka Przem. Drzewnego  380   TOR  90 
 PSS             290   ZZPTMB  90 
 Spółdzielnia "Beton"             240   PZZ  90 
 Zakład Energetyczny           220   Spółdzielnia "Budowa"           85 
 MHD            140   CZP Mięsnego  84 
 Szpital             140   ZZMD  84 
 Obwodowy Urząd Pocztowy             124   Spółdzielnia "Rozwój"  75 
 Centrala Ogrodnicza             122   PP Kraw.-Kuśnierskie  70 
 PKS         120   Spółdzielnia "Wzór"  69 
1964
(na 31 XII, pow. 100 osób)
 Zakłady Mięsne             1242  OUPT  197
 ZPB             708  ZPTMB  170
 PKS             509  MPGK nr 1  155
 PSS           435  GS "Sam. Chł."  154
 PZGS              404  ZZPT  146
 Zakład Energetyczny             309  Chłodnia  137
 ZJD             281  RSOP  131
 Spółdz. "Wzór"             263  Pow. Wielob. SP Usług Rzem.  129
 MPRB             242  MPGK nr 2  120
 MHD            228  Spółdz. "Beton"  118
 Spółdz. "Autonaprawa"                202  -  -
1980
 Zamojskie Fabryki Mebli (z terenem) 2853 "Spomasz"  409
 Zakłady Mięsne  1772  WSS "Społem"  409
 Zakład Energetyczny  1600  PKZ Oddział     369
 Zakłady Przem. Odzieżowego "Delia"  1379  Spółdz. Inwalidów "Rozwój"     284
 Kombinat Budowlany     1048  "Transbud"     269
 Kombinat Bud. Komunalnego     816  Spółdzielnia "Wzór"     265
 PKS     691  WSOP     247
 Rejon Dróg Publicznych     565  WSRP     232
 Spółdz. Transp. Wewnętrznego     417  Spółdzielnia "Autonaprawa"     217
 Wojew. Spółdzielnia Mleczarska     441  Obuwnicza Spółdzielnia Pracy     194