Powstał w 1972 jako Zespół Szkół Zawodowych nr 1 (do 31 VIII 1976). Od jako 2002 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (ul. Łukasińskiego 8), popularny "ekonomik", przygotowujący kwalifikowane kadry dla potrzeb handlu, usług i przemysłu. W 1976 liczący 1100 uczniów dziennych i 500 pracujących, oraz 51 nauczycieli objął Liceum Ekonomiczne i LE dla Pracujących, oraz Zaoczne LE dla pracujących, Liceum Zawodowe (sprzedawca, magazynier, administracja biurowa), Technikum Odzieżowe i Zasadnicza Szkoła Odzieżowa (krawiectwo ciężkie), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Zaoczne Średnie (społeczno-prawne, odzieżowe, spożywcze) i Policealne Studium Zawodowe (ekonomika i org.  przedsiębiorstw, ekonomika pracy i płacy).
W 1989 przyjęto: Liceum Ekonomiczne - ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 91, Technikum Włókiennicze b.d., Policealne Studium Zawodowe - ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 21, żywienie zbiorowe 23, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - sprzedawca 70, krawiec szwacz 95, aparatowy przetwórstwa mięsa 27, aparatowy przetwórstwa mleka 27.  Od 2019 jest to Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 obejmujący Technikum nr 1 i Szkoła Branżowa I Stopnia nr 6. Po renowacji w nadszańcu znajduje się 26 sal lekcyjnych. Zob. osobne hasło: Szkoły ekonomiczne.