Do końca l. 30. przy nowomiejskiej gminie stał budyneczek aresztu. Swój areszt miał również Zarząd Miejski, otwarty przez Austriaków pod schodami ratusza którym odbywano kary od 2 do 30 dni (osobne izby dla 18 mężczyzn i 5 kobiet po 43 i 20m2). W 1927 Magistrat zwrócił się do gminy Nowa Osada o zgodę trzymanie w areszcie skazanych - odmówiono. Dopiero w 1939 przydzielono lokal na areszt kobiecy (2 pomieszczenia, 33 m2). Areszt miejski funkcjonował jeszcze po wojnie. W 1957 przy KP MO były dwie cele (I - II 1957 trzymano ponad 200 osób). W 1969 powstał areszt przy KP MO. Współcześnie areszt posiada kilkanaście cel (13,5 m2, drewniane prycze), rocznie "gości" 600 osób (1991).