Ur. w Zamościu, syn żyjących tutaj w XVIII w. Fiszel i Hindy Rofe (w hebr. lekarz). Potem Arzt, Artzt, Michał, Michel. W 1812 przeniósł się  do Lublina, praktykował w Berlinie, był ordynatorem szpitala więziennego w Lublinie. W 1853 z całą rodziną przyjął chrzest w Kościele ewangelicko-reformowanym, odchodząc tym samym od judaizmu, później zamieszkał w Warszawie. Jego synami byli: lekarz, dwaj farmaceuci i księgarz. Księgarzem był też  wnuk Mojżesza Michał Arct (1840-1916), który pozostawił jeszcze dwa pokolenia księgarzy Arztów, w tym założycielem  działającej do 1953 zasłużonej firmy wydawniczej.