Pochodzi z Płockiego, ukończyła filologię rosyjską, uczyła w zamojskim Liceum Pedagogicznym (1957-64) i równolegle w PLSP.