Inicjatywa Komitetu Redakcyjnego "Teki Zamojskiej", który wiosną 1938 (nr 2) ogłosił przystąpienie do organizowania Archiwum. Zamierzano gromadzić wszelkiego rodzaju rękopisy, dokumenty, pamiętniki, wspomnienia, opisy, a nawet krótkie notatki o ważnych zdarzeniach, rysunki, fotografie, wycinki z gazet itp. dotyczące dziejów  i kultury regionalnej Zamojszczyzny. Niestety, wybuch wojny nie pozwolił rozwinięciu się tej inicjatywie. Nie znamy też ewentualnych pierwszych efektów ogłoszenia Redakcji.