Ur. w Zamościu, z d. Maliszewska, tu ukończyła gimnazjum (1927), na Uniwersytecie w Poznaniu uzyskała dyplom mgr filozofii (1931), uczyła w zamojskim liceum (od 1944 geografii), później zamieszkała w Warszawie, działała tam w Kole Zamościan. Od 1931 żona Bronisława Balcewicza.