Zaspokojenie najważniejszych potrzeb inwestycyjnych miasta. Ukończenie budowy fortyfikacji (1618). Powstają i przebudowywane są obiekty monumentalne: kościół franciszkański, Akademia, ratusz, kościół ormiański, cerkiew i bóżnica; dokończenie budowy i wystroju Kolegiaty. Budowa lub nadbudowa większości kamienic rynkowych. Założenie wodociągów i kanałów (l. 30.). Palenie przedmieść przed oblężeniami (1648, 1656). Edykty o utrzymaniu porządku w mieście (1642, 1646, 1658) i w sprawie zapobieżenia napływu ludności (1655).