Wzrost fundacji kościelnych. Budowa kościołów klasztornych klarysek i reformatów (z klasztorem) oraz dwu wież (franciszkanie i bazylianie). Pierwsze poważne modernizacje pałacu i fortyfikacji (1685-1694). Ograniczenie działalności budowlanej mieszczan - nowe inwestycje pozbawione prestiżowego charakteru (poza wyjątkami w Rynku Wielkim). Postępująca ruina i zaniedbanie zabudowy (1685 edykt w sprawie opuszczonych posesji). Szkody wojenne (1703-18) w mieście i na przedmieściach oszacowane na ponad 100 tys. zł.