Wzmożona działalność budowlana ordynatów: programowa modernizacja zabudowy monumentalnej i liczne fundacje obiektów sakralnych. Gruntowna przebudowa pałacu, Akademii, scholasterii (nie istnieje) i Bramy Szczebrzeskiej, rozbudowa ratusza i cerkwi bazyliańskiej, budowa seminarium duchownego, klasztorów bazylianów, bonifratrów i klarysek, wikariatu, szpitala i dzwonnicy kolegiackiej oraz pałacyku w Janowicach (nie istnieje). Niewielkie prace konserwacyjne przy fortyfikacjach (1734). Dalsze pogorszenie stanu zabudowy mieszczańskiej. Minimalne zmiany w zabudowie Rynku Wielkiego. Budowa dworów szlacheckich i skromnych domów drewnianych. Zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa pożarowego (1751), odbudowy zniszczonych domów (1757) i zakazu stawiania drewnianych domów wewnątrz murów (1763).