Ur. w Zamościu, syn Stanisława (osobne hasło) zamojskiego nauczyciela, absolwentem zamojskiego LO (1959), lekarz laryngolog, profesor AM w Łodzi, w 2001 wygłosił w muzeum odczyt o swoim dziadku Władysławie Kabacie (osobne hasło).