Powstało w 1922 jako Humanistyczne Gimnazjum Koedukacyjne Gminy Żydowskiej - bez praw gimnazjum państwowego, w l. 30. jako Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Ignacego Margulesa. Pierwszym dyrektorem gimnazjum był  dr praw Rafał Jakubowski, później m.in. Iser Borenstein (1925), dr Bronisław Fruchter. Istniała do wybuchu II wojny światowej. W 1930/31 uczęszczało do niej 222 uczniów (prawie wszyscy z Zamościa), angażowali się w gminne akcje społeczne. Szkoła prezentowała wysoki poziom nauczania, mieściła się w budynku o nie zachowanej dzisiaj oryginalnej, neogotyckiej architekturze (ul. Sienkiewicza 5) po wojnie Liceum Pedagogiczne, ob. szkoła nr 7.

 * W 1922/23 w Gimnazjum uczyli: Rafał Jakubowski - j. łaciński, Klaudia Godziszewska - j. francuski, Anna Lidechowerówna i Dora Winterówna - j. polski, Zygmunt Mannheim - fizyka, przyroda, geografia, Izaak Szpiegelglas - rysunki, kaligrafia, prace ręczne, Osjasz Seidman - fizyka, matematyka, Samuel Wurm - historia, geografia, Jakub Wegmajster - j. żydowski, Izaak Totengreber - gimnastyka.