Oprócz malarstwa Zamość utrwalany był współcześnie w pracach graficznych, przede wszystkim drzeworycie i linorycie. Ujęto tu również ze względu na zbliżony efekt artystyczny należące do osobnego działu sztuki - rysunki, głównie tuszem. Pominięto tu znajdujące się prace ukazujące Zamość w hasłach autorskich znanych w Polsce autorów, jak Tadeusz Cieślewski i Maria Hiszpańska-Neumann. Więcej zamojskich prac przy hasłach autorów: Maria Kulikiewicz-Pominkiewicz, Zbigniew Strzałkowski, Kazimierz Łoński, Tibor Csorba.