Wzniesiona przez Konrada Lipczyńskiego w 1928-30 wg proj. Kazimierza Zaremby (dawniej nr 6). Aż 3-piętrowa, stanowiąca dysonans w staromiejskiej zabudowie, także przez modernistyczną fasadę (kryształowe podziały, 9-kwaterowe okna), posiada 10 mieszkań. W sieni zachowały się unikalne posadzki ceramiczne. Do rodziny wróciła w 2010, zaniedbana. Na przełomie l. 50 i 60. w dwóch małych mieszkaniach mieszkał słynny piłkarski zaciąg ze Śląska (Szmidt, Herman, Bluszczowie, Musiolik, Szymiczek), mieszkał też m.in. kupiec Leon Urbanowski, Stefan Rogow, Lucjan Wąsik. Na działce oficynowej od ul. Zamenhofa 3 znajduje się duża kamienica wykupiona potem z całą posesją przez Lipczyńskich.


 * Po wojnie na mieszkańca Stefana Rogowa, przedstawiciela PKWN, przeprowadził nieudany zamach Matuszewski z WiN (granat wrzucony przez okno w kuchni na parterze, pod nieobecność Rogowa)
 * Latem 1945 w podwórzu zlikwidowano handel gęsi i kaczek.