Zabudowa Nowego Rynku posiada numerację domów od ul. Partyzantów  dookoła NR: przerzeja zach., północna, wschodnia, południowa, i pozostała część zachodniej Ustalona została w l. międzywojennych i nieznacznie skorygowana w związku z rozbiórką podczas okupacji całości zabudowy pierzei północnej.
Pierzeja zachodnia:
nr 1 - ob. niezabudowana, dawniej Zajazd Maliszewskich
nr 2 - ob. niezabudowana dawniej dom mur., wł. Majzelsów (na pocz. XX w. nr 7). Przed wojną m.in. z galanterią. W l. 60-tych był tam zegarmistrz i ludowe wyroby Kazimierza Mirskiego, też czapniczy zakład.
nr 3 - dom mur., piętrowy, w 1 poł. XX w. Romanowiczów (d. nr 8), przed wojną był tam sklep rolniczy, ze szkłem, z manufakturą, galanterią oraz restauracji m.in. sklep spożywczy Batalii, potem papierniczy. współcześnie wystawiony.
nr 4 - Dom, Nowy Rynek 4
Pierzeja północna, strona zach. – ob. pawilon "Eldomu" z l. 60-tych, później też PSS (współcz. nr 5 i 6), przed wojną 3 domy murowane:
d. nr 5, bez zabudowy, wł. Nachmana Branda
d. nr 6 (wcz. nr 12), dom mur. parter. Szackamerów
d. nr 7 (wcz. nr 13), dom mur. piętrowy Sobermanów
d. nr 8 (wcz. nr 14), dom mur. parter. Poniedziałków
Pierzeja północna, strona wsch. – ob. pawilon handlowy z l. 70-tych (współcz. nr 7), przedtem 6 drewn. kiosków, przed wojną cztery oddzielone miedzuchami, drewniane domy ustawione szczytowo do rynku, z naczółkiem i podcieniami,
d. nr 9 (wcz.nr 15) dom drewn. ustawiony szczytem z naczółkiem i podcieniem Flugów
d. nr 10 (wcz.nr 16) dom drewn. ustawiony szczytem z naczółkiem i podcieniem Harfinów
d. nr 11 (wcz. nr 17 dom drewn. ustawiony szczytem z naczółkiem i podcieniem Fajfenbaumów
d. nr 12 (wcz. nr 18) dom drewn. ustawiony szczytem z naczółkiem i podcieniem Dynerów
Pierzeja wschodnia:
nr 13 (wcz. nr 19) – dom mur. parter., XIX/XX w. dach dwuspad., przed wojną Abusia Unterrechta, m.in. kaszarnia, ale i piwiarnia z herbarciarnią, w fasadzie gzyms, lizeny  okiennice. Rozebrany (l. 80.) W 1937 też nr 13a J. Frankowskiego. Po wojnie kaszarnia Czochry, szewc Rynkiewicz.
nr 14 - Dom, Nowy Rynek 14
nr 15 (wcz. 21) dom drewn. Fulmanów, przed wojną sklep spożywczy, z łokciowizną, czapnik, sprzedaż wapna, po wojnie rozebrany.
nr 16 – dom mur., piętrowy,  wąskofrontowy, 3-osiowy, Lejby Ejzensztala, przed wojny sklep z farbami, po wojnie restauracja Blaszki, Gacy z gwoździami, w l. 60. z długiego balkonu rozpoczynano wiec pierwszomajowy, też sklep nabiałowy.
nr 17 Zajazd Nowy Rynek 17
nr 18 Zajazd Nowy Rynek 18
nr 19 – dom Majera Meklera, przed wojną sklepik żydowski. Nieistnieje, w tym miejscu wyrób mioteł.
nr 20 (ob. nr 21c) – dom Szulima Tyszberga, po wojnie Kality (blacharz, wyrób odciągaczy do śmietany) w 1967 rozebrany, ob. dom mur. piętrowy.
nr 21 (ob. nr 21b) – dom Barucha Rajtera, przed wojną żydowski sklepik spożywczy, po rozbiórce w l. 40. (wspólnie z nr 22) powstał w 1946 Wiejski Dom Towarowy, rozebrany na pocz. l. 80., ob. dom mur., piętrowy.
nr 22 (ob. nr 21a) – dom Mordko Klaina, j.w., po rozbiórce powstał w 1946 WDT (chodziło się do "Snopu"), rozebrany na pocz. l. 80., ob. dom mur., piętrowy.
Pierzeja południowa (zaczynała się poza Rynkiem – na wolnej działce, do l. 70. stał szalet miejski, współcześnie nowy piętrowy (piekarnia Grelów) przejął nr 22.
nr 23 – dom mur. piętr., przedwojenny. po wojnie wł. Ciuraszkiewiczów, był spółdzielczy zakład szewski, zmodernizowany.
nr 24 – dom mur.  piętr., nowy, przedwojenny parterowy, Grinerów,  rozebrany.
nr 25 – dom mur. piętr., przed wojną, częściowo parterowy, Grinerów, po wojnie do poł. l. 60. Henryk Gradziuk (piekarnia), następnie Lewińskich (też piekarnia, do pocz. XXI w.), zmodernizowany.
nr 26 – ob. niezabud., dom z 1 ćw. XIX w.
nr 27Kamienica Katzów
nr 28 – dawny dom mur. nie istnieje, Zachował się plan z 1886 murowanej stodoły (wtedy nr 35) na magazyn słodkich wódek przy istniejącej w tym miejscu destylarni Manzysa Blanka. Po wojnie w tym miejscu barak, m.in. zakład wulkanizacyjny Łuczki, ob. współczesny piętrowy dom, bezstylowy.
nr 29 i 29a (d. nr 36) – Dwa przyległe budynki murowane, parterowe z 1897 Manzysa Blanka i Eli Zalcmana - ... prywatne koszary (może kwestia tłumaczenia i chodziło o zajazd/noclegownię). Potem wł. stolarza Majlecha Szwarcenberga. Miały zawsze charakter usługowo-handlowy. W czasach getta sprzedaż materiałów piśmiennych.
W l. 60-tych od lewej sklepik spożywczy Kołtuniakowej, faktycznie piwiarnia, od 1944 piekarnia Feliksa Łokaja i sklepik S. Lisa, od prawej nieco wyższy - mieszkalny Kasprzaków (od 1935 wraz z Futymami prowadzili stolarnię), na przełomie l. 60 i 70. także placówka ORMO. Pozbawione cech stylowych w złym stanie technicznym.
Pierzeja zachodnia:
nr 30 (d. nr 11)  – dom mur., piętrowy, z pocz. XX w., z dwoma balkonami, bezstylowy, wł. Morońskiego, później Szwarcenberga i Gutharca, po wojnie Flisa. Wczasach getta kilka sklepików, spożywczy, ze smarami i wapnem, z sodówką i słodyczami oraz fryzjer. W l. 60 m.in. na parterze posterunek MO, krawiec Dziuba i sklepik z drobiazgami Kaweckiego.
nr 31 - niezabud. (barak), w czasie okupacji stał jeszcze małomiasteczkowy żydowski dom drewniany ustawiony szczytem z naczółkowym dachem i podcieniem, po wojnie trzecia z nowomiejskich gazeciarni - Cisły, przedtem sklepik cukierniczy
nr 32 (d. nr 13) – dawny dom mur. z podcieniem Lejby Boima, później niezabud. i ob. piętrowy dom z l. 90-tych, bezstylowy.
nr 33 (d. nr 15) – dom mur., piętrowy, z pocz. XX w., kupca Franciszka Janickiego, z dużym sklepem spożywczo-kolonialnym (w 1944 zatrudniał 6 osób), w Władysława Janicka manufakturę, później też do pocz. l. 70 skład apteczny, następnie odzieżowy, galanteryjny, tekstylny, mieszkała tu lekarka Irena Emeryk.
nr 34 (d. nr 10) – Kamienica Ramsa, do końca wojny w tym miejscu dom drewn., parter., z podcieniem, Lilenfeldów.
NOWY RYNEK
NOWY RYNEK - PLAC TARGOWY