Ur. w Sandomierzu. Do Zamościa przybył w 1918 z Radomia. Od 1910 działał w straży (odznaczony później za 15-letnią służbę). Był jednocześnie mistrzem kominiarskim (należał do cechu lubelskiego), posadę wymówiono mu w 1933, przewodząc odtąd przez 25 lat stowarzyszeniu, okręgowi, przedsiębiorstwu i od 1950 spółdzielni kominiarskiej. Współorganizował spółdzielnię "Robotnik", w jego mieszkaniu przy straży odbywały się zebrania PPS i Związku Zawod. Robotników Rolnych. Przed wojną został komendantem zamojskiej straży, po wojnie z-cą komendanta, następnie do 1958 pracował w spółdzielni kominiarskiej (prezes). Od 1964 w Lublinie, tam zmarł.