"Zamojski Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ "Solidarności" w Zamościu" (27 XI 1980 - 11 III 1981) 8 numerów, później jako "Biuletyn Informacyjny NSZZ "S" Oddziału" (25 V - 3 VI 1981), 3 numery), razem 11 numerów + dwa bez numeracji; red. Stanisław i Anna Boruccy, oraz od nr 1 (4) Roman Górski, od 4 (7) Helena Policha, od  6 (9) Marian Pastuszak, także H. Detko; s. 6-16, format 30 cm, od nr 8 (11) 21 cm, druk WZSR, nakł. 500-1300 (powielacz).
Zastąpiony potem przez "Biuletyn Ziemi Zamojskiej" pismo przy Zarządzie Oddziału (9 VIII - 15 XI 1981, redaktor naczelny Przemko Maria Grafczyński, z-ca Franciszek Leszek Ćwik, także Wojciech Niewiadomski, Jerzy Rachwald, Marek Wiatrzyk, Mirosław Załuski, A5, s. 16, druk ZPPL, nakł. 1500, offset).
Ponadto ukazywał się:
 - "Wolny Polak
"  Społ. Zamojski Komitet Obrony Prześladowanych za Przekonania (25 VIII i 21 IX 1981), red. S. Borucki, w nr 2 także T. Daniszewski, A4, 2 i 4 s., powielacz);
 - "Solidarność" - pismo Komisji Międzyzakład. NSZZ "S" przy Muzeum Okręgowym i Wojew. Archiwum Państwowym (IV - VIII 1981), razem 5 numerów, red. S, Borucki, R. Górski i W. Maziarczyk, A5, s. 12-16, format 21 cm, druk WDK, nakł. 300, offset).
Po stanie wojennym:
"Bez Cenzury" Międzyzakład. Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "S" w Zamościu (VII 1982, 1 nr), jednostr., 30 cm, powiel.
"Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy" NSZZ "Solidarność" w Zamościu (31 VIII 1986, 1 nr), 30 cm, powiel..
"Informator NSZZ "S" Ziemi Zamojskiej - Roztocza" (X 1985 - 1989, razem 68 numerów), od 1986 "Informator NSZZ RI".
W bibliografiach wydawnictw podziemnych wymienione jest też wydawane w 1989-90 pismo "Renesans".

Zamojski Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ "Solidarności"
"Biuletyn Informacyjny NSZZ "S" Oddziału"
  nr  1         27.11.1980 A4  5 s.  S. Borucki, A. Borucka, 600 egz.
 nr  2         08.12.1980 A4  5 s.  S. Borucki (red. nacz.) A. Borucka, 600 egz.
 nr  3         20.12.1980 A4  7 s. 
S. Borucki, A. Borucka, 600 egz.
 nr  1 (4)   15.01.1981 A4  7 s. 
S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, R. Górski, 600 egz.
 nr  2 (5)   24.01.1981 A4  7 s. 
S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, R. Górski, 600 egz.
 
nr  3 (6)   03.02.1981 A4  7 s. 
S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, R. Górski, 500 egz.
 
nr  4 (7)   08.02.1981 A4  8 s. 
S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, H. Policha, 700 egz.
 
nr  5 (8)   16.02.1981 A4  9 s. 
S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, H. Policha, 800 egz.
 
nr  6 (9)   24.02.1981 A4  5 s. 
S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, M. Pastuszak, 1200 egz.
 
nr  7 (10) 03.03.1981 A4  5 s. 
S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, M. Pastuszak, 1300 egz.
Dodatek   05.03.1981 A5  4 s.
 
nr  8 (11) 11.03.1981 A5 16 s.
  S. Borucki (red. nacz.), A. Borucka, M. Pastuszak
wyd. nazw. 21.03.1981 A4 2 s.
 
nr  9 (12) 20.05.1981 A4 b.d.
 nr 10 (13) 25.05.1981 A4 b.d.
 nr 11 (14) 03.06.1981 A4 b.d.

Przy nazwiskach H. Policha i M. Pastuszak - współpracownik.|