Po wojnie na przełomie 1944/45 przez ok. 3 miesiące PRN wydawała "Tygodnik Zamojski", który w II 1945 zakończył działalność.
W IX 1945 Tymczasowy Zarząd Powiat. PSL deklarował wydanie "Nowego Życia" ale nic z tego nie wyszło. 28 VII 1945 powstał Komitet Red. historyczno-literacko-regionalnego miesięcznika na 5 powiatów "Zamość Odrodzony" - wg pomysłodawcy J. Ogórkiewicza - zbiornica myśli pisanych wierszem i prozą.
W 1955 wyszło nieregularnie kilka numerów "Ziemi Zamojskiej", której próbą kontynuacji było "Życie Zamojskie" (1956). Obydwie gazety wydawał FJN. W 1977-81 ukazywała się "Wspólna Praca", a 23 XI 1979 czytelnicy otrzymali pierwszy numer ukazującego się do dzisiaj "Tygodnika Zamojskiego". W 1990 pojawił się drugi wysokonakładowy tygodnik "Przegląd Kresowy", po 4 miesiącach przeniesiony do Chełma. 24 IV 1991 ukazała się "Kronika Zamojska", po kolejnych przemianach znana obecnie jako "Kronika Tygodnia". W międzyczasie wychodziła "Kronika Zamojszczyzny", potem jako "Tydzień".
Wyszła w jednym numerze również trzecia w zamyśle wielkonakładowa "Moja Gazeta" (20 VIII 1993, red. Bożena Tatara), którą wyd. s-ka "Antykwa" (m.in. A. Bachta, R. Badach, Cz. Hawrylak, W. Paszt) i nie mniej ambitnie mierząca "Zamojszczyzna Ałoo!!!" Jerzego Rachwalda (15 XII 1992 - tylko 2 numery).
15 XII 2001 w sklepach pojawiły się bezpłatne egzemplarze pisma dla 5 powiatów "Nowy Tygodnik" (ul. Młyńska 27, wyd. ZPUH "Hamelusz"). Od 31 V 2007 w nakładzie 20 tys. ukazuje się dwutygodnik "Gazeta Miasta" wyd. Przemysław Kołakowski, red. nacz. Anna Bzdek-Kołakowska (w pierwszej redakcji Elżbieta Gredys, Barbara Łuksza, Andrzej Błaszczak i Wojciech Łosiewicz - do 2012, potem Marian Zacharczuk, Radosław Cieplak), a 4 IX 2008 tygodnik "ExtraZamość" (red. W. Kowalczyk, od 2009 Jerzy Zarębski). W 2009-2016 ukazywał się tygodnik "Gazeta Zamojska". Późną jesienią 2010 pojawiła się bezpłatna "Twierdza Zamość" gazeta informacyjno-reklamowa (dwutygodnik, red. Magdalena Wolska, ul. Zamoyskiego 36, s. 16). 20 VIII 2015 wyszedł pierwszy bezpłatny - "Nowy Kurier Zamojski" (wyd. Agnieszka Ciurysek). Od 2010 ukazuje się miesięcznik Bezpłatna Gazeta Akademicka "Skafander".
Z uwagi na ciągłość ukazywania się dużą rolę odgrywały zawsze w Zamościu lubelskie dzienniki: "Sztandar Ludu", "Kurier Lubelski", "Dziennik Wschodni" i "Gazeta w Lublinie" (Dzienniki lubelskie w Zamościu). Korespondentem "Sztandaru Młodych" był Mirosław Bogiel (l. 80.). Od 1998 reporterką "Gazety Wyborczej" jest zamościanka Anna Fostakowska. W "Superekspresie"  pracuje Elżbieta Mackiewicz. Obie w przeszłości związane z zamojskimi tygodnikami. W TVN24 od 2004 pracuje pochodząca z Zamościa Agata Adamek. W "Kronice Tygodnia" publikowała Joanna Białek, ob. znana jako dziennikarka i prezenterka TV "Panoramy". Joanna Racewicz. Od 1998 wychodzi zamojski dodatek "Niedzieli" (Czasopisma Kościoła Katolickiego). W 1999-2001 wychodził kwartalnik biblijno-informacyjny Zboru ZECh. w Zamościu "Ekklesia". Odnotować należy "Zamojski Informator Kulturalny" Wydziału Kultury i Sztuki UW (1979-81, a formacie kieszonkowym A6), "Klucz" wyd. przez TSWL (1979, red. Janusz Bieńkowski), "Pejzaże" - pismo ZW ZSMP (1983 - 2 nry, 1986-87 - 3 nry, red. Witold Kornet, później Ryszard Nowosadzki, nakład 600 egz.).
11 XI 1989 ukazał się pierwszy numer "Renesansu" - pisma Miejskiego Komitetu Obywatelskiego (10 nrów). "Samorząd Zamojski" - dwutygodnik Rady Miejskiej (1991-92), Ponadto wychodziły "Litery" Pismo środowisk twórczych - kwartalnik WDK (1990), "Zamojska Gazeta Pocztowa" - kwartalnik reklamowo-informacyjny (1993-94, kolor.). W 1993 ukazywał się ponadregionalny dwumiesięcznik "Magazyn Kresowy" . Swoje organy mają obie największe spółdzielnie mieszkaniowe: "Głos Osiedla" ("Zamoyski") i "Nasz Dom" ("Łukasiński"). W 1993 wyszedł nr 1 "Zaułka Zamojskiego - Wieści z osiedla" (wyd. Zespół Ognisk Wychowawczych TPD, red. W. Różański). W 2001 próbował wychodzić dla 5 powiatów "Nowy Tygodnik", kolorowy, bezpłatny.
W 2000-2002 ukazywało się Pismo środowiska Konserwatywno-Narodowego "Rubież" - (przew. Rady Programowej - Marek Grzelaczyk).
Pierwszym rzecznikiem prasowym UW został w 1983 Bogdan Pardus, potem m.in. Waldemar Kaźmierczak, po 1990 Władysław Molas, w 1992 zastąpiony przez Dorotę Łukomską. W 1977 powstał w Zamościu oddział PAP, a w I 1978 zawiązała się grupa środowiskowa SDP (przewodniczący Józef Lis). W 2011 powstało Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (prezes Witold Kornet, wiceprezes Damian Miechowicz, Marta Lackorzyńska).
W X 1979 otwarto "Dom Prasy", jak nazwano siedzibę redakcji "Tygodnika" i "Sztandaru". W 1983 zorganizowana została wystawa "180 lat prasy na Zamojszczyźnie". W katalogu wymienionych zostało 86 tytułów wydawanych w Zamościu (uwzględniono także sprawozdania, kalendarze, dzienniki urzędowe). Też osobne hasła: Biuletyny prasowe, Czasopisma kościoła katolickiego, Czasopisma Kościoła narodowego, Czasopisma szkolne, Prasa reklamowo-ogłoszeniowa, Jednodniówki, Periodyki naukowe i specjalistyczne.


 * W III 1964 powołano kolegium redakcyjne (kierownik Z. Kośmiński) wkładki zamojskiej do "Kameny". Ta cenna inicjatywa nie doczekała się jednak realizacji.