Ur. w Urzędowie, uczęszczał do szkół średnich w Zamościu i Radomiu, studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawie, uczył następnie w gimnazjach. W 1917-20 był inspektorem szkolnym w Zamościu. Jeden z najaktywniejszych w tym czasie obywateli miasta, zwłaszcza na niwie oświatowej, jeden z 6-ciu podpisanych na zaproszeniu na wiec obywatelski do RM 10 X 1918. Później kolejno inspektorem w Warszawie, kuratorem okręgu w Białymstoku Lublinie, Lwowie i Warszawie. Po wojnie dyrektorem gimnazjum i liceum w Płocku, gdzie zm., pochowany na Powązkach.
Jego żoną była z pochodzenia Francuzka Maria La Roppe, jej siostry Zofia (1893 - ?) i Anna (1895 - ?), wcześniej nauczycielki w Chełmskiem, w 1918 zamieszkały też w Zamościu, w Domu Centralnym - sekretarka w Inspektoracie i nauczycielka. Jak ustalił wnuk Ignacego, znany dziennikarz "Polityki" Piotr Pytlakowski, przez babkę La Roppe i jej francuskie korzenie spokrewniony jest z ...Fryderykiem Chopinem!