Ur. w Hajownikach, Dziecko Zamojszczyzny, ukończył liceum w Zamościu i lubelską AM (1957). W Zamościu pracował od 1960, najpierw w aptece ubezpieczalnianej, w 1970-98 kierował d. apteką Kłossowskich. Autor jej nazwy "Rektorska" (1976), zorganizował izbę pamiątek przy aptece. Pracował w aptekach 40 lat i 7 m-cy. Autor artykułów o aptece i muzealnej ekspozycji. Działacz Pol. Tow. Farmaceutycznego. Później pracowował w hurtowni aptecznej. W 2009 odznaczony przez Nacz. Izbę Aptekarską medalem im. B. Koskowskiego. Żona Teresa (1933) również mgr farmacji pracowała w "Rektorskiej" w 1957-2000, najdłużej w dziejach tej apteki. Zasłużony dla Zamościa (2020).