Ur. w Koniuchach, przybył z Hrubieszowa w 1922 i otworzył zakład mieszczący się pod kolejnymi, różnymi adresami (Rynek Wielki 11, ul. Staszica, tj. Franciszkańska 2, Partyzantów, tj. Lwowska 54). W 1929 kandydował do RM. W jego domu przy ul. Kilińskiego 10 mieściła się biblioteka TUR. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (T).