Ur. w Hyży, studiował w 1892-1894 na Uniwersytecie Warszawskim, usunięty za manifestację w stulecie powstania kościuszkowskiego, później w 1895-1901 w Dorpacie (Estonia), gdzie należał do Korporacji stud. "Konwent Polonia" (w l. międzywojennych członkiem Stow. Filistrów tegoż Konwentu). W 1916 w Zamościu imieniem społeczeństwa odczytał proklamację niepodległości. Był prezesem Komitetu Ratunkowego i Straży Kresowej, w której imieniu przemówił w 1918 z ratusza. W tym samym czasie jako czł. Komitetu Powiatowego podpisywał odezwę o przyjęciu władzy w Zamościu. Mianowany został starostą (po 3 dniach ustąpił), przewodniczył Sejmikowi. Stał również na czele oddziału Związku Ziemian i rady nadzorczej Centralnej Kasy Spółdzielczej, był czł. Rady Ziemiańskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, sekretarzem okręgu "Sokoła", akcjonariuszem Tow. Akcyjnego "Ziemianin" (w zarządzie), a także wiceprezesem Klubu Obywatelskiego.
Należał do bywalców zamojskiej "Centralki", miał codziennie około południa jadać w niej obiad (mając nieco w czubie, ponoć raz wjechać do niej konno, chodziło o zakład), wg Z. Klukowskiego - lubił pohulać. Właściciel Hyży, posiadał m.in. młyn wodny. Spoczywa na cmentarzu w Sitańcu. 


 * Był średniego wzrostu i tuszy, bardzo przystojny, ubrany "po francusku" i pachnący dobrą woda kolońską. Często wdziewał spodnie pompki i białe skarpety do kolan. (za B. Sawą, "Tygodnik Zamojski", 1993)