Ur. w Zamościu, działał w Szarych Szeregach AK, po wojnie więziony we Wronkach. Ukończył Uniwersytet Wrocławski, później w Szczecinie przez 40 lat pracował w Zakładzie Medycyny Sądowej (kierownik katedry), habilitacja (1988), profesor (1998). Autor 200 publikacji.