Ur. w Dąbrowie (Tomaszowskie), ukończył liceum w Tomaszowie i warszawską AM (1954), specjalista chirurgii stomatol. i szczękowej. W 1955 podjął pracę w zamojskiej przychodni przy ul. Partyzantów (przez 3 lata w Dęblinie), był też powiat. inspektorem stomatologicznym, w 1956 dostał zgodę na prowadzeniu gabinetu w swoim domu. Posiadał II st. specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Na pracę w Maroku mimo przygotowań nie dał zgody UB. Uwielbiał podróże po najdalszych zakątkach świata, w 1985-89 przebywał w USA. Od 2000 na emeryturze. Nie założył rodziny, mieszkał przy ul. Kasprowicza 8. W zgodnej, miejscowej opinii zamojski playboy.


 * Gdy uczył się francuskiego przed niedoszłym wyjazdem do Afryki Północnej, na pytanie co ciągnie go w tamtym kierunku, miał odpowiedzieć A bo ja jeszcze z Murzynką nigdy...