Powstał w 2012-17 u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Zamoyskiego, zajmuje 1,8 ha, część frontowa 4-, pozostałe 3-kondygnacyjna (gł. projektant arch. Maciej Wutzen, "Arhead" Warszawa). Ma 25 tys. m2 powierzchni (dotychczas w pałacu ok. 7 tys.). Mieści Sąd Okręgowy (skrzydło płd. i wsch.) i Sąd Rejonowy (skrzydło zach. i płn.). Liczy 750 pomieszczeń, w tym 47 sal rozpraw (fotele sędziów karnistów czerwone, cywilistów zielone), najobszerniejsza 145 m2, średnie 90 m2, małe 36 m2, z tego 5 sal ze szklanymi kabinami dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. Sale rozpraw doświetlane są systemem świetlików. Posiada ok. stu pokoi sędziowskich, tajną kancelarię, 9 wind i 10 klatek schodowych, podziemne areszty, archiwa, garaże. Pracuje w gmachu ponad 300 osób. Parking naziemny i podziemny po 150 miejsc. Koszt budowy wniósł 123 mln zł, wyposażony został w meble wartości 7 mln zł. Oficjalnie otwarty 6 VI 2018. We frontonie płaskorzeźba Temidy (Małgorzata Gontarz)


 * Sąsiedztwo kościoła stało się powodem żartobliwych nazw dla gmachu, jak Sprawiedliwości Bożej, czy Miedzy Bogiem a prawdą.
 * Salę konferencyjną zdobią portrety dotychczasowych prezesów Sądu Okręgowego. Nie zrealizowano projektowanego przed sądem oczka wodnego z fontanną.