Ur. we Wrocławiu, ukończył zamojskie I LO (1967), jako uczeń prof. Lawgmina był laureatem Ogólnop. Olimpiady Chemicznej. Po studiach na Politechnice Wrocławskiej, pozostał tam jako pracownik naukowy, stypendysta rządu japońskiego (1976-78). Od 2006 prodziekan ds. nauki. Zajmuje się problemami chemii organicznej, wykłada syntezę organiczną. Autor podręcznika i 90 publikacji (2002).