Bywali w Zamościu monarchowie polscy i obcy, dostojnicy, dostojnicy kościelni. Pod Zamościem obozem rozłożył się w 1655 bohater Hymnu Narodowego Stefan Czarniecki (on sam z pewnością gościł w mieście). Pod koniec XVIII w. w krótkim okresie przebywał tu Tadeusz Kościuszko i parę innych znanych postaci historycznych, jak Józef Wybicki autor Hymnu Narodowego Józef Sułkowski adiutant Napoleona. W 1768 wizytował fortyfikacje gen. artylerii Franciszek Ksawery Branicki, który przeszedł do historii jako symbol zdrady narodowej i pychy magnackiej -  pojawia się na słynnym obrazie Rejtan Matejki a jako widmo w Weselu Wyspiańskiego. Zamość znalazł się na drodze dwu słynnych XVIII-wiecznych postaci, jakimi był Jakub Frank i Giacomo Casanova.
22 V 1809 przybył do Zamościa Wódz Naczelny książe Józef Poniatowski. potem jeszcze wizytował twierdzę w IX 1811. Z Zamościem związany jest tragiczny epizod męczeńskiego żywota Waleriana Łukasińskiego. W III 1831 dokonał inspekcji twierdzy a rok później znalazł się w niej jako więzień Piotr Wysocki - bohater Powstania Listopadowego.
Mieszkał w Zamościu Wojciech Bogusławski (osobne hasło), nazywany "ojcem polskiego teatru". W poł. VII 1830 w drodze z Warszawy, do Poturzyna przejeżdżał przez Zamość Fryderyk Chopin i pod koniec września wracał tą drogą. Miasto poznali najwięksi polscy mistrzowie pióra - Ignacy Krasicki (osobne hasło), Józef Ignacy Kraszewski, młody Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz (osobne hasło), a także wielu innych później znanych  pisarzy  (osobne hasło: Literacki Zamość).
W Zamościu był parokrotnie Józef Piłsudski (osobne hasło) a 2 V 1919 gen. Józef Haller (osobne hasło). Krótko mieszkał tu Maciej Rataj (osobne hasło), bywał też Wincenty Witos (osobne hasło). Co 5 lat gościł Zamość Lecha Wałęsę (osobne hasło). Dowódcą 9 p.p. był gen. Stanisław Sosabowski (osobne hasło) - dowódca brygady spadochronowej, bohater spod Arnheim (w filmie O jeden most za daleko grał go Gene Hackman). W 1920 przebywał tu kpt a później słynny gen. Stanisław Maczek (osobne hasło). Oficerem rez. 9 p.p. w Zamościu był Konrad Guderski (osobne hasło) dowódca Obrony Poczty Gdańskiej. Jesienią 1944 kwaterował tu dłuższy czas Karol Świerczewski, organizował II i III Armię WP.
Zamość odwiedzali słynni uczeni, np. filozof i mesjanista Wincenty Lutosławski (1926), filozof i historyk sztuki Władysław Tatarkiewicz (sesja, 1965), młody archeolog Kazimierz Michałowski (1948, ze szkicami Matejki), prof. Stanisław Lorentz (1948 spotkanie w "Stylowym", 1964), fizyk teoretyk Andrzej Trautman (1980), w szkole podchorążych służył Aleksander Gieysztor i Stefan Kisielewski. Obaj, a także słynny "Kurier z Warszawy" i dyrektor polskiego Radia Wolna Europa Jan Nowak-Jeziorański (osobne hasło) ruszyli w 1939 z Zamościa na front. W Zamościu we wrześniu znalazł się Ludwik Jerzy Kern.
Pobytem w Zamościu zaznaczyli się artyści, m.in. Andrzej Wajda (osobne hasło), Krzysztof Zanussi (osobne hasło) i Jerzy Domaradzki (osobne hasło: Film fabularny),  wybitni aktorzy (osobne hasło: Teatr, Zamojskie Lato Teatralne), muzycy (osobne hasło: Muzyczny świat w Zamościu), jak Krzysztof Penderecki, piosenkarze (osobne hasło: Muzyka rozrywkowa), oryginalni malarze, jak Franciszek Starowieyski (osobne hasło), Jan Lebenstein (1996) i rzeźbiarze, jak Władysław Hasior (1978), słynny linoskoczek Wilhelm Kolter (osobne hasło), światowej sławy jasnowidz Wolf Messing (osobne hasło).
W 1984 ze Stanisławem Nardellim (osobne hasło: Medycyna niekonwencjonalna) przybyła niezbyt znana wtedy milionerka amerykańska Barbara Piasecka Johnson. Był tu słynny kardiolog Zbigniew Religa (30 III 1998, 2000, 2001), Jolanta Kwaśniewska (23 V 1996, 6 IX 2002). W Zamościu krewnych ma mistrz olimpijski Jacek Wszoła (osobne hasło: Sportowi mistrzowie w Zamościu). W 1999 Zamość miał szczęście gościć Ojca Świętego (osobne hasło: Jan Paweł II).