Ur. w Skierbieszowie. Ukończył Uniwersytet Śląski. Od 1971 związany z Młodz. Domem Kultury (1992-2002 dyrektor). W międzyczasie pracował także jako nauczyciel w II LO, SN, Szkole Muzycznej, grał w orkiestrze Włościańskiej. Uprawiał jazz tradycyjny - "Combo-80" (założyciel) i "North Padwa Jazz Band". Był współzałożycielem Jazz-Clubu "Kosz" i kabaretu "Tupet", kier. muzycznym zespołu "Ziemi Zamojskiej", współpracował z ZPiT "Zamojszczyzna". Założył zespół instrum.-wokalny "Płomienie", współpracował z MTA i Teatrem Muzycznym, chórem SN, z kabaretem "Szara Eminencja". Był kompozytorem wodewilu, piosenek (m.in. o Zamościu - Moje miasto, które w sercu mam), muzyki do wierszy Leśmiana. Miał na koncie niezliczoną ilość koncertów, z wieloma zespołami zdobywał nagrody, juror. Jego prochy spoczęły na starym cmentarzu zamojskim.