Ur. w Wiszenkach, absolwent zamojskiego Technikum Rolniczego i AR w Lublinie (1970), na której pozostał jako pracownik naukowo-badawczy. W 1977 doktorat, w 1988 habilitacja, od 1999 profesor. Zajmuje się problematyką roślin przemysłowych, autor 72 prac (2002).