Unikalny zestaw 27 fotografii Zamościa w formie niewielkiego, ozdobnego, harmonijkowego albumu pod ros. tytułem Widy g.[oroda] Zamostia 1890, znajdujący się od 2018 w posiadaniu fotografa i kolekcjonera starej fotografii Adama Gąsianowskiego. Fotografie prawdopodobnie w całości wykonał Jan Strzyżowski, który w tym czasie pracował w zakładzie Bronisławy Ułasewicz. Na odwrocie złocony napis Fotografia Bronisławy Ułasewicz w Zamościu oznaczał „wydawcę” – w przypadku autora były by to „Fotografie”). Poza kilkoma zdjęciami dobrze już znanymi z ikonografii zamojskiej, przeważająca większość to unikalne, bezcenne dla badaczy dziejów Zamościa fotografie. Cześć z nich powstała po 1890. Dodatkową wartość niosą zachowane odręczne podpisy. Wartość „Widoków” porównywalna jest z innym podobnym walorem ikonograficznym jakim jest Album Zamojskie. Na „Widokach” znajdują się pieczątki własnościowe Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego, którego los w przeszłości zetknął z Zamościem.


* Wykaz fotografii (zachowana oryg. pisownia):
Ogólny widok z wierzy ratuszowej (na Kolegiatę)
Pałac hr. Zamoyskich – obecnie szpital wojskowy

Ogólny widok z wierzy kościelnej nr 1 (na d. seminarium duchowne)
Ogólny widok z wierzy kościelnej nr 2 (na ratusz)
Ogólny widok z wierzy ratuszowej na front połudn. (kamienice nr 25, 27, 29, 31)
Podsienia na zewnątrz z boku (widok wzdłuż ul. Staszica w stronę dzwonnicy)
Podsienia – widok wewnętrzny
Tył kościoła (Kollegiata Zamoyska) (ul. Żeromskiego – widok na prezbiterium kolegiaty)
Główna ul. zwana brukowaną (ul. Grodzka – widok z nadszańca)
Progimnazjum męskie i żeńskie przerobione z dawnej akademji Zamojskich
Kollegiata zamoyska
Kościół franciszkanów w pierwotnym stanie
Kościół franciszkanów po przerobieniu na koszary 10go pułku kozaków Dońskich
Tenże kościół podczas przeróbki
Kościół po Franciszkański – zdjęcie z boku
Unicka cerkiew zwana Mikołajewską
Ratusz
Biuro powiatowe (d. Starostwo)
Klub oficerski przerobiony z kościoła (klasztor klarysek)
Dom Kannabicha (tzw. Generałówka)
Poczta (późniejsza szkoła nr 2)
Szpital miejski (na zdjęciu data 1895 r.)
Cegielna (klinkiernia)
Dawniejsze fortyfikacje - obecnie koszary (nadszaniec południowy)
Prochowania (rotunda)
Brama Szczebrzeska
Szluza na rzece Topornicy – Dla obwiedzenia fortecy wodą