nagłówek

SKOKÓWKA HISTORYCZNA

Andrzej Kedziora luty 22, 2013

Najstarsza wzmianka pochodzi z 1450 doszło do podziału Żdanowa. Wydzielono z niego Skokowice, które stały się własnością braci Skokowskich Jakuba i Niemierzy. W 1458 Niemierza nabył od brata za 30 grzywien, leżącą na styku posiadłości wyspę, czyli ostrów, i już jako Ostrowski wzniósł dwór obronny zwany Skokówką. W 1517 od Jana Ostrowskiego wieś z dworem nabyli spowinowaceni z nim wcześniej Mikołaj i Feliks Zamoyscy. Należy prawdopodobnie rozgraniczać lokalizację wyspy Skokówki z zamkiem i wsi Skokowice (wbrew utrwalonemu mniemaniu ok. 1580 prawdopodobnie nie istniała utożsamiana z zameczkiem wieś Skokówka).
Drewniany dwór z podobno z czerwoną dachówką murowaną wieżą, po przebudowie przez Feliksa Zamoyskiego wzmiankowany był już jako murowany zameczek (fortalicjum). Przyszedł w nim na świat założyciel miasta Jan Zamoyski. Zameczek rodowy rozebrany został wraz powstaniem Zamościa. Na jego miejscu powstał browar, również od dawna nieistniejący.
Jego lokalizacja do dzisiaj budzi wątpliwości. Po raz pierwszy Skokówka umiejscowiona została przez Słownik Geograficzny... (Skokówka - dawniej zamek, ob. wzgórze piaszczyste, ze śladami i szczątkami budowli na lewym brzegu Topornicy pod miastem przy gościńcu do Żdanowa, od mostu na Łabuńce w górę 1000 kroków). Znacznie dłużej w użyciu dla tego miejsca znana jest nazwa Zamczysko. Obie - za Herbstem i Zachwatowiczem - funkcjonowały częściowo zamiennie. Po identyfikacji reliktów archeologicznych jako willi na Krasnymbrzegu, lokalizacja zamku skokowskiego pozostaje otwarta.
"Szkoła krakowska" utożsamia skokowski zameczek z pałacem Zamoyskich. Przyjmując hipotezę, iż tkwi w fundamentach pałacu - posiadał prostokątną, mieszkalną wieżę obronną, o bardzo grubych murach (270 cm!) i okrągłą basztę w narożu.
Na pocz. l. 90. A. Urbański wysuną hipotezę usytuowania Skokówki koło Żdanowa (miejsce takie - wzniesienie oblane wodą o charakterze obronnym - na planach pocz. XIX w. odnalezionych Moskwie). W 2002 swoją hipotezę przedstawiła dr Bogumiła Sawa, po dokonaniu nowej interpretacji tekstu przywileju, planu Brauna twierdzi, iż zamek skokowski stał w miejscu ob. Rotundy (w przeszłości wyspa). Osobne hasło: Skokówka współczesna.


 * Wg Starożytnej Polski Balińskiego i Lipińskiego (1846) - Znajdował się w ziemi chełmskiej, powiecie krasnostawskim dziedziczny zamek zwany Skokówka, dawnej rodziny rycerskiej piszącej się z Zamościa, wsi niedalekiej stąd, ale już w województwie bełskim leżącej. Zamek stał wśród nader rozległych płaszczyzn na wyspie rzekami Wieprzec i Kalinowica oblanej.

Czytany 740 razy Ostatnio zmieniany sobota, 11 styczeń 2020 19:47

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

16996118

Wyświetleń